Søk
  Aneta Belysning AB Dataskyddspolicy

  Aneta Belysning AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Aneta Belysning AB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@aneta.se.

   

  När ni kontaktar oss för att köpa en produkt eller tjänst accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Aneta belysning AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

  För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

   

  Insamling och användning av data

  Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt med personuppgifter som samlats in på ett annat sätt.

   

  Information du ger till oss Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på olika sätt, såsom när du gör en förfrågan på någon av våra produkter, när du beställer från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper produkter eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation Namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
  • Betalningsinformation Faktura information, bankkontonummer etc.

  Information vi samlar om dig När du kommer i kontakt med oss kan vi samla information om (obs, att vi inte alltid samlar in all nedannämnd data)

  • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
  • Information om produkter/tjänster detaljer angående de produkter du har köpt eller visat intresse för att köpa.
  • Finansiell information eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik
  • Historisk information tidigare köp, betalnings-och kredithistorik
  • Enhetsinformation t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform,och skärmupplösning.
  • Geografisk information din geografiska placering

  Informationen du ger oss, informationen vi samlar om dig samt information om produkterna och den finansiella informationen är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften såsom beskrivet nedan.

   

  Vad gör vi med informationen?

  Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhanahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Aneta Belysning AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder.

   

  Syfte med behandlingen

  Laglig grund för behandlingen

  ”varför är behandlingen nödvändig”

  För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

  Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

  För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.

  Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

  För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

  Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

   

  För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.

  Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.

  För att följa tillämplig lagstiftning såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar

  Följa tillämplig lgstiftning

   

   

   

  Vilka kan vi komma att dela informationen till?

  Vi kan för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter komma att överföra till eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid övergång till eller delning med sådana tredje parter.

  Myndigheter

  Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du godkänt att vi gör det.

  Vad vi inte kommer att göra med uppgifterna

  Aneta Belysning AB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

  Var behandlar vi dina uppgifter?

  Aneta Belysning behandlar datan inom EU/EES. Aneta Belysning AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

  Hur länge sparar vi uppgifterna?

  Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider särskilt vad det gäller redovisningskrav.

   

   

    

  Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Aneta Belysning AB har om dig och verifiera den information vi har om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad(”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma ifrån bokförings- och skattelagstiftningen. Vad vi gör då är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

  Cookies och liknande tekniker

  Aneta Belysning AB använder cookies på vår webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse.Läs mer om vår cookiepolicy på www.aneta.se.

   

  Kontakta oss

  Aneta Belysning AB med organisationsnummer 556291-0264 har sitt säte på Lagergatan 3, 35246 VÄXJÖ. Kontakta oss på mail info@aneta.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

   

   

  Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 17 maj 2018.

   

   

  Aneta Belysning AB
  Lagergatan 3
  Box 3064
  350 33 , VÄXJÖ
  Telefon: +46 470 778400
  Fax: +46 470 778419
  E-post: info@aneta.se
  Välj ett annat språk:

  Cookies | Dataskyddspolicy

  Vi använer cookies för at ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter så ger du ditt medgivande til att cookies används. Jag förstår, visa inte det här meddelandet igen
  Läs mer om cookies här - Läs vår dataskyddpolicy
  X